โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
660 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
80000

web server
เริ่มใช้งาน วันที่ 1 มีนาคม 2563
1080210775